Alles is begonnen met de kampioenschappen van 2016 en een artikel in Electron over het wel en wee van PA6HQ, dat geen deelnemers kon vinden voor 160 meter. Contact met de kartrekker van PA6HQ was gauw gelegd en jawel PI4VPO mocht 160 meter SSB voor zijn rekening nemen. Later kwam 10 meter SSB daar nog bij wat tot hilarische ontboezemingen leidde zoals, “je kunt beter naar een koekoeksklok roepen, dan krijg je nog twee keer per uur antwoord”.

 

Voor en tijdens de PACC contest werd al ervaring opgedaan met een kwart golf L-antenne voor 160 meter en een “veldje” radialen voor de tegencapaciteit. Besloten werd om dezelfde antenne te gebruiken voor de IARU contest. Om zo goed mogelijk te luisteren werden de voor en tegens van een Beverage antenne bestudeerd en op internet was genoeg te vinden want naast de bedenker, Beverage, zijn er heel wat amateurs die er hun levenswerk van gemaakt hebben met uitgebreide experimenten op 160 meter.

Henk PA0RKS had al in een vroeg stadium zijn zelfgemaakte lineair van stal gehaald en gedurende een aantal clubavonden werd deze lineair getest, aangepast en weer getest tot er voldoende vermogen uitkwam voor de contest.

Nadat Leen het Mannetje Hooi en Stro belangeloos 4 hectare weiland ter beschikking had gesteld werd besloten om 3 luister antennes te gebruiken te weten een voor richting Oost Europa, Rusland, Azië; een voor Noord Amerika en een voor Zuid Amerika. Dat betekende drie keer het wegspannen van een hele golflengte draad, dus 3×160 meter. Op 4 juli werd al begonnen om deze antennes weg te spannen en na vele malen 160 meter en terug te hebben gelopen was deze klus geklaard.

 

Daarna werd in het verdere verloop van die week de tent opgezet en ingericht voor het werk op 10 meter en 160 meter.

Voor 10 meter werd een verticaal opgezet met ongeveer 1,5 kilometer aan radialen rondom de antenne voor de tegencapaciteit. Precies op tijd kon worden begonnen met de contest. Alex PE1NYQ nam de 10 meter voor zijn rekening en Jaap PA3HGL begon op 160 meter.

Zoals verwacht liep het niet storm op 10 meter maar met enige regelmaat kwam er toch een QSO binnenrollen waarbij naast PA alleen zuidelijke landen werden gewerkt. Bij het einde van de contest stond de teller op 34 QSO’s maar het was ook gelukt om nog even buiten Europa te komen te weten CN3A, Marokko. Op 10 meter zijn 9 HQ stations gewerkt.

Zoals te verwachten was er geen radio verkeer op 160 meter te horen maar toch kon Jaap al om 1318 UTC de eerste QSO noteren waarbij een afstand werd overbrugd van ongeveer 15 km. Toen Jan PA3HCC om 2000 UTC de mike overnam waren er al 33 QSO’s genoteerd.

Om 2400 UTC nam Jelle de dienst over en hij smaakte het genoegen om twee keer een DX te werken te weten de Prince Edward eilanden bij Canada en Alaska en dat dankzij de Beverage antennes. Na 400 UTC was het zo goed als afgelopen met 160 meter al werd de laatste QSO gemaakt om 829 UTC door Simon PA3JQD die fungeerde als reserve operator.

Totaal werden er 170 QSO’s gemaakt op 160 meter met enkele multipliers en 27 HQ stations.

Het kostte nog wel enige uurtjes om na afloop van de contest af te breken en op te ruimen maar het was de moeite dubbel en dwars waard. Voor PI4VPO was het een van de leukste weekenden ooit met dank aan: Steef PA2A en Henk PA0RKS voor het ter beschikking stellen van hun KW amplifiers, Leen ’t Mannetje voor het ter beschikking stellen van zijn weiland, Simon en Jelle voor alle voorbereidingen en het vele denk- en uitvoerende werk, Marjolein en Lisette voor de gezelligheid en de catering en allen die hebben meegedacht, opgebouwd en afgebroken.

 

Technische gegevens:

Zender en zendvermogen 10meter:       TS-570 met PA 400 watt (homebrew)

160 meter:     TS-2000 met PA 400 watt

Antennes:                                                    Kwartgolf L-antenne/radialen voor 160 meter

Groundplane/radialen voor 10 meter

3 Beverage antennes van 160 meter

Radialen:                                                     2x anderhalve kilometer

Aggregaat:                                                   3,5 KVA Hatz Europower

Deelnemers:

PA3HGL        Jaap               PE1NYQ       Alex

PA3HCC       Jan                 PD0JSO        Jelle

PA3JQD        Simon                        PA1ALG        Piet

PD2MDR      Marjolein       PD3JSB        John

PG1A             Arie                Lisette