NO PA6HQ 2010 !!

We regret to announce that there will be no PA6HQ activity in 2010

WHY?

The Licensing department in the Netherlands (Agentschap Telecom) is not willing to issue the special permit required for PA6HQ activity on more then one location simultaneously. Despite the fact that PA6HQ received this special permit every year since 1997 we were told our special request does not comply to the regulation on special permits.

Helaas moeten we u laten weten dat er geen PA6HQ activiteit zal zijn in 2010

Waarom ?

Het Agentschap Telecom is niet bereid de speciale toestemming te verlenen die nodig is voor deze bijzondere activiteit gelijktijdig op meerdere locaties. Ondanks dat we al sinds 1997 op deze manier deelnemen aan de contest blijkt er sprake te zijn van een situatie die niet past binnen de regels omtrent het beleid bijzondere roepletters.

Members of the PA6HQ team will activate the VERON Multiplier by PC6HQ & PG6HQ.
This activity will be extremely limited as motivation is minimized.